Miks on nii palju televangelistide skandaale?

Miks on nii palju televangelistide skandaale? VastusTerminil televangelist on peaaegu üldiselt negatiivsed varjundid. Tüüpilised vastused inimestelt, kellelt küsitakse, mida nad arvavad teleevangelistidest, on järgmised: ebaaus, ahne, materialistlik, raiskav ja skandaalne. Vaade televangelistidest, kes kannavad liiga kalleid riideid ja ehteid, elavad naeruväärselt kallites kodudes ja sõidavad kõige luksuslikuma autoga, on pannud paljud inimesed pöörduma usust Kristusesse. Isegi mittekristlased mõistavad, et enamiku teleevangelistide õpetused ja elustiil on Jeesuse Kristuse õpetustega vastuolus.

Televangelismil pole oma olemuselt midagi halba. Televisioon, nagu iga teinegi meedium (nagu raadio või internet), on lihtsalt üks viis Jeesuse Kristuse evangeeliumi maailma levitamiseks. On palju jumalakartlikke kristlikke juhte, kes kasutavad televisiooni evangeeliumi edendamiseks. Televisioon ei ole televangelismi probleemide põhjuseks. Televangelismi probleemiks on paljude televangelistide ebapiiblilised tõekspidamised. Kuigi televisioon ise pole probleem, aitab see probleemile kaasa, kuna lambanahas hunti on teleekraanilt palju keerulisem eristada kui sellist inimest hoolika ja isikliku uurimise kaudu. Televisioon muudab jumalakartlikkuse ja elumuutva teenistuse fassaadi esitlemise lihtsamaks, kui kulisside taga toimub tõesti vaid pahaaimamatute lammaste vill.Paljude teleevangelistide skandaalide peamiseks põhjuseks on usk, mida üldiselt tuntakse tervise-rikkuse evangeeliumina. Televangelistid on selle idee peamised levitajad, et Jumala tahe on alati, et kõik kristlased oleksid täiesti terved ja rahaliselt jõukad. Tervise-rikkuse evangeeliumi põhisõnum on see, et kui annate raha, on Jumal kohustatud teid õnnistama tervise ja rikkusega. Kui annate raha, kuid teid pole õnnistatud tervise ja rikkusega, siis te kas ei andnud piisavalt raha või teil pole piisavalt usku, et õnnistust tõeliselt vastu võtta. Selles julgustavad tervise-rikkuse televangelistid inimesi andma suuri rahasummasid, selgitades samas ennetavalt, miks inimesi ei õnnistata tervise ja rikkusega, nagu neile lubati.Tuntud ka kui õitsenguevangeelium, on see selgelt ebapiibellik. Jah, Piibel julgustab usklikke andma (1. Korintlastele 16:2; 2. Korintlastele 9:6). Ja jah, Piibel õpetab, et neid, kes heldelt annavad, õnnistab Jumal (Luuka 6:38; 2. Korintlastele 9:7). Kuid Piibel ei õpeta, et me peaksime andma, ET meid õnnistataks. Piibel õpetab, et me peaksime andma, sest me armastame Jumalat ja tahame Teda tänada selle eest, mis Ta meile on andnud. Meie andmise motiiv ei tohiks olla see, et Jumal õnnistaks meid vastutasuks. Pigem peaks meie andmise motiiv olema Jumala ülistamine ja Tema antud õnnistuste jagamine, laiendades seeläbi veelgi Tema kuningriiki ja edendades evangeeliumi sõnumit. Tervise-rikkuse televangelistide sõnum, fookus ja motiiv on selgelt ebapiibellik.

Kuigi on alati vale motiveerida andmist ebapiibliliste meetoditega, oleks vähemalt mõnevõrra mõistetav, kui need televangelistid kasutaksid raha jumalakartlikul eesmärgil. Kahjuks pole see kindlasti nii. On täiesti naeruväärne mõelda, et jumal soovib, et teleevangelistid kulutaksid oma teenimiseks annetatud raha mõisatele, kuigi on sadu keeli, millesse pole tõlgitud isegi osa Piiblist. Televangelistide jaoks on solvav sõita autodega, mis müümise korral suudaksid nälgivat Aafrika küla kuude kaupa toita. On jälestusväärne, et televangelistidel on riided, mis maksavad rohkem, kui keskmine pere saab endale lubada terve aasta jooksul riietele kulutada. Need, kes on paljudest teleevangelistide skandaalidest solvunud, mõistke seda – need televangelistid ei esinda kristlikku usku ega järgi ei Jeesuse õpetusi ega Tema eeskuju. Teleevangelistide skandaalid on tõesti andnud Issanda vaenlastele võimaluse teotada (2. Saamueli 12:14).Kuigi on mõeldamatu, et keegi võiks tõeliselt Piiblit uurida ja uskuda tervise-rikkuse evangeeliumi, mida paljud televangelistid pooldavad, on võimalik, et mõned televangelistid usuvad siiralt, et nende sõnum on tõsi, piibellik, õige ja hea. Ent olenemata sellest, kas ta usub seda või üritab ta tahtlikult ja teadlikult inimesi vilistada, on tulemus sama: inimesi petetakse, röövitakse ja neile tehakse haiget.

Neile kristlastele, keda teleevangelistide skandaalid on petnud ja haiget saanud: palun ärge laske oma kogemustel teleevangelistidega hägustada teie suhet Jeesuse Kristusega. Uurige Jumala Sõna (2Timoteosele 3:16-17) ja näete evangeeliumi tõelist sõnumit. Neile mittekristlastele, kelle jaoks televangelism on teie kristliku usu tagasilükkamise põhjus: ärge lükake tagasi usku Jeesusesse Kristusesse televangelistide valede, pettuste, jumalakartmatute õpetuste ja ebapühade eluviiside tõttu. Uurige ise Jumala Sõna ja kui soovite tõelise evangeeliumi tagasi lükata, siis lükake see tagasi selle tõelisena.

Top