Kust tuleb usk?

Kust tuleb usk? VastusUsk on tee või vahend, mida Jumal oma rahvale päästmiseks kasutab. Jumal annab usku oma armu ja halastuse tõttu, sest Ta armastab meid (Efeslastele 4-5). Usk tuleb Jumalalt kingitusena (Efeslastele 2:8).

Kingitust ei teenita heateo või hea sõnaga ning seda ei anta seetõttu, et kinkija ootab vastutasuks kingitust – ühelgi sellisel tingimusel ei oleks kingitus kingitus. Piibel rõhutab, et usk on kingitus, sest Jumal väärib kogu au meie päästmise eest. Kui usu saaja saaks kingituse väärimiseks või teenimiseks teha mida iganes, oleks sellel inimesel täielik õigus kiidelda (Efeslastele 2:9). Kuid igasugune selline kiitlemine on välistatud (Rm 3:27). Jumal tahab, et kristlased mõistaksid, et nad pole päästva usu teenimiseks midagi teinud, vaid tänu sellele, mida Kristus ristil tegi, annab Jumal igaühele usu (Efeslastele 2:5, 16).Teades, et meie päästev usk tuleb ainuüksi Jumalalt, peaks see julgustama kristlasi mitte mõtlema endast kõrgemale, kui sa peaksid, vaid pidage meeles, et Jumal otsustab, millise usu mõõdu igaüks saab (Rm 12:3). Apostel Paulus toob näite jumalakartlikust alandlikkusest, mida usklikud oma usu üle mõtiskledes peaksid omama: Kuigi ma olin kunagi jumalateotaja ja tagakiusaja ja vägivaldne mees, halastasin mind, kuna tegutsesin teadmatuses ja uskmatuses. Minu peale valati ohtralt meie Issanda armu koos usu ja armastusega, mis on Kristuses Jeesuses (1. Timoteosele 1:13–14). Paulus mõistis, et usk Kristusesse anti talle Jumala armu tõttu, hoolimata tema enda patusest elust (1. Korintlastele 4:7).Piibel täpsustab viisi või vahendeid, kuidas Jumal annab inimestele päästva usu. Usk tuleb sõnumi kuulmisest ja sõnumit kuuldakse sõna kaudu Kristusest (Rm 10:17). See on Jumala Sõna, mis toodab usku. Keegi võib saada usu kuuldes evangeeliumi õpetavat jutlust, keegi teine ​​lugedes Jeesuse kohta Piiblist – iga kord, kui edastatakse tõelist Jeesuse evangeeliumi, on potentsiaali usuks. Seetõttu on ülimalt tähtis, et kõikjal usklikud oleksid kuulekad Suurele Misjonile (Matteuse 28:16–20) ja räägiksid inimestele, mida Kristus on inimkonna heaks teinud. Usk ei ole jutlustaja veenva esituse, kõneoskuse ega isegi teoloogilise usaldusväärsuse tulemus – usk, mis päästab, antakse sõnumi kaudu Jeesusest. See on vahend, mille Jumal on valinud.

Kõigil, kes tahavad usku, on hea seda küsida. Jumal annab hea meelega kõigile, kes paluvad (Luuka 11:9–12) ja hea on paluda usu suurenemist (Luuka 17:5; Markuse 9:24). Jeesus palvetas, et Peetruse usk tugevneks (Luuka 22:32). Nagu iga Jumala kingituse puhul, on meie kohustus seda andi kasutada ega muutuda leplikuks, laisaks või apaatseks (Rm 12:1–2, 6–8). Kristlased võivad leida tröösti ja meelerahu, teades, et nende usk on Jumalalt, sest Ta on öelnud, et lõpetab alustatud hea töö (Filiplastele 1:6). Jumal on usu Looja ja Täiustaja (Heebrealastele 12:2; Roomlastele 8:29–30).Top