Mida see tähendab, et me ei tohi teisi komistama panna?

Mida see tähendab, et me ei tohi teisi komistama panna? VastusMõiste mitte panna teisi komistama on kirjas Rm 14 ja 1. Korintlastele 8. Nendes peatükkides räägib Paulus isiklikest veendumustest ja meie vastutusest oma kaasusklike ees Kristuses. Ta toob esile mitmed teemad, mille üle usklikel on lahkarvamusi – toit, jook ja pühad päevad. Pauluse ajal olid lahkarvamused peamiselt seotud juudi seaduse ja Kristuses leiduva uue vabadusega. Tänapäeval kogeme paljuski sarnaseid erimeelsusi, isegi samadel teemadel, millele võiksime lisada näiteks kehaaugud, tätoveeringud, riietumisstiil, filmid, videomängud, raamatud ja alkohol/tubakas. Kõik need on valdkonnad, mille kohta Piibel konkreetseid juhiseid ei anna, kuid ometi on need valdkonnad, milles paljud tunnevad veendumust. Mõned neist asjadest võivad viia ilmalikkuse, patu, ebapuhtuseni või isegi muutuda lihtsalt kinnisideeks/iidoliks. Kuid teisest küljest võib iidoliks saada ka legalism ja kõigest, mida maailm pakub, vältimine.

Paulus ütleb roomlastele: Nii et igaüks meist annab endast Jumalale aru. Seetõttu lõpetagem üksteise üle hinnangute andmine. Selle asemel otsustage mitte seada oma venna teele komistuskivi ega takistust. . . Nii et kõik, mida te nende asjade kohta usute, hoidke teie ja Jumala vahel. Õnnis on mees, kes ei mõista ennast hukka sellega, mida ta heaks kiidab. Aga inimene, kes kahtleb, mõistetakse hukka, kui ta sööb, sest ta ei söö usust; ja kõik, mis ei tulene usust, on patt (Rm 14:12-13, 22-23). Paulus käsib meil nautida vabadust Kristuses, kuid koos selle vabadusega kaasneb ka kohustus kaitsta neid, kes selles vabaduses kahtlevad.Alkoholi näide on siinkohal asjakohane. Alkohol ei ole oma olemuselt kuri ja piibli keelud ei ole joomise, vaid joobeseisundi vastu. Kuid keegi, kes kaldub alkoholismi, teab väga sageli, et ta ei tohi üldse juua ja usub, et ka teised ei tohiks juua, isegi mõõdukalt. Kui kristlasel on sõber, kes on veendunud, et joomine on vale, siis selle inimese läheduses joomine võib teda komistada või komistada. Kreekakeelne sõna, mis tähendab komistamist, annab tunde, et varba torkab. Kristlastena on meil keelatud teha kõike, mis võib meie vendadel ja õdedel Kristuses vaimses mõttes varba torgata. Varba torkimine võib põhjustada inimese vaimses mõttes kukkumise või kahjustada või nõrgendada tema usku. Kõigis asjades on oluline õppetund teha kõik endast oleneva, et teha seda, mis toob kaasa rahu ja vastastikuse ülesehitamise (Rm 14:19). Nii austatakse Jumalat, kasvatatakse usklikke ja maailm näeb meis õigust, rahu ja rõõmu Pühas Vaimus (Rm 14:17).Top